Sektor usług: zwiększenie produktywności,dzięki dobrej wentylacji