Dział Badawczo-Rozwojowy w celu zapewnienia lepszej wydajności energetycznej